Vill du veta mer om skuldsanering?

Juridik på abonnemang

  • 299 sek för en månad
  • Ingen bindningstid
  • Ingen uppsägningstid

Skuldsanering
Skuldsanering är till för att lösa dina skuldproblem så att du ska få en ny start utan skulder. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Skuldsanering i korta drag:

  • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
  • Uppfyller man kraven fattar Kronofogden ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
  • Du får ett förslag om skuldsanering från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
  • Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
  • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. 
  • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Smålands Juristbyrå AB© 2018-2020